Τηλ: 2106712271 | Κινητό: 6944650809 - Σταμούλης Γεώργιος agiosgeorgioscare@gmail.com

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σταμούλης Γιώργος.

Αποκλειστικές νοσοκόμες - Γηροκόμοι

Υπηρεσίες

Το προσωπικό μας έχει ως αποστολή την φροντίδα του ασθενή-ηλικιωμένου διαμέσου της δημιουργίας συμμετοχής τουκατάλληλου θεραπευτικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο απoλαμβάνει τη μέγιστη δυνατή σωματική , ψυχική και πνευματική υγεία ικανοποιώντας τις ανάγκες του .

Οι συνεργάτες  μας επιδεικνύουν προς όλους τους ασθενείς-ηλικιωμένους την ίδια φροντίδα , επιμέλεια και αφοσίωση ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές , ιδεολογικές ή άλλες τοποθετήσεις τους , την κοινωνική και την οικονομική τους κατάσταση ή τη βαρύτητα της νόσου .

Οι άνθρωποι μας συνδράμουν τον ασθενή-ηλικιωμένο με κάθε δυνατό μέσο και τον προστατεύει από οποιαδήποτε βλάβη ή κίνδυνο στο χώρο παροχής των υπηρεσιών του , δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον .

Το προσωπικό μας σέβεται και συνεργάζεται αρμονικά με τους ιατρούς , τους νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό , ακολουθώντας με ακρίβεια τις οδηγίες τους χωρίς να προβαίνει σε επικρίσεις ή σχολιασμούς του έργου αυτών .

Οι υπηρεσίες που καλύπτουμε για την εξυπηρέτηση σας είναι οι παρακάτω :

  • Αποκλειστικές νοσοκόμες
  • Φροντίδα ηλικιωμένων
  • Φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες
  • Γηροκόμοι

 Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες υπάρχει εγγύηση αντικατάστασης προσωπικού χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση .

 Προσωπικό

Το γραφείο μας συνεργάζεται με προσωπικό το οποίο έχει όλα τα απαραίτητα προσόντα , έτσι ώστε να εξυπηρετηθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο .

Πέρα από όλα τα νόμιμα έγγραφα που πρέπει να έχει το προσωπικό μας , κατά την προσωπική συνέντευξη που πραγματοποιείται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των γραφείων μας διεπιστώνεται και επισημαίνεται ότι πρωτεύον στόχος μας είναι απλά και μόνον η εξυπηρέτηση σας !

 Καθήκον μας

Το προσωπικό μας έχει ως αποστολή την φροντίδα του ασθενή-ηλικιωμένου διαμέσου της δημιουργίας συμμετοχής του κατάλληλου θεραπευτικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο απoλαμβάνει τη μέγιστη δυνατή σωματική , ψυχική και πνευματική υγεία ικανοποιώντας τις ανάγκες του .

Το προσωπικό μας επιδεικνύει προς όλους τους ασθενείς-ηλικιωμένους την ίδια φροντίδα , επιμέλεια και αφοσίωση ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές , ιδεολογικές ή άλλες τοποθετήσεις τους , την κοινωνική και την οικονομική τους κατάσταση ή τη βαρύτητα της νόσου .

Το προσωπικό μας συνδράμει τον ασθενή-ηλικιωμένο με κάθε δυνατό μέσο και τον προστατεύει από οποιαδήποτε βλάβη ή κίνδυνο στο χώρο παροχής των υπηρεσιών του , δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον .

 Αμοιβή προσωπικού

Το προσωπικό μας χειρίζεται με λεπτότητα και διακριτικότητα τα ζητήματα της αμοιβής τους . Η αμοιβή τους πάντα καθορίζεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας . Το προσωπικό μας απόσχει από κάθε συστηματική μείωση των αποδοχών που μπορεί να δημιουργήσει υπόνοιες αθέμιτου ανταγωνισμού των συναδέλφων του ή ελλείψεως σεβασμού προς την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος της/ου αποκλειστικής/ου νοσοκόμου-γηροκόμου.

 Νοσηλευτική εκτίμηση

Τέλος δε γίνεται Νοσηλευτική εκτίμηση και λήψη νοσηλευτικού ιστορικού σε υπηρεσίες κατ’ οίκον από τον υπεύθυνο γραφείου κο Σταμούλη  πριν την έναρξη εργασίας των αποκλειστικών νοσοκόμων-γηροκόμων χωρίς καμμία οικονομική επιβάρυνση ! Επίσης αν επιθυμείτε γίνεται και επιπλέον επίσκεψη για τυχόν Νοσηλευτικές παρεμβάσεις

Αποκλειστικές νοσοκόμες

 

Φροντίδα ηλικιωμένων

 

Φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες

 

Γηροκόμοι

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. (210) 6712271 ή στο Επικοινωνία για περισσότερα